Behandelingen

Conservering versus restauratie

Bij behandelingen wordt er een onderscheid gemaakt tussen conservering en restauratie. Bij conservering wordt het object gestabiliseerd met het doel verslechtering van de conditie te voorkomen. U kunt hierbij denken aan het lijmen van scherven (om verlies tegen te gaan), het consolideren van een barst (om doorzetting van de barst te voorkomen), en het ontzouten van tegels (om zoutschade te voorkomen).
De restauratie van een object is meer esthetisch van aard en is bedoeld om het object zo veel als mogelijk of gewenst is in originele staat terug te brengen. Hierbij is het niet de bedoeling het object er weer 'als nieuw' uit te laten zien, de leeftijd van een object mag best zichtbaar zijn.
Met restauratie wordt dus een stap verder gegaan dan met conservering, hoewel er natuurlijk verschillende gradaties mogelijk zijn. 

Om u een idee te geven van mogelijke behandelingen, vindt u hieronder een kleine opsomming.

 • Schoonmaken van objecten
 • Verwijderen van oude restauraties
 • Lijmen van gebroken objecten
 • Consolideren van barsten
 • Consolideren van loszittend glazuur
 • Aanvullen van afgesprongen schilfers
 • Aanvullen van ontbrekende scherven (bij zowel keramiek als glas), met onder andere gips en epoxy (colour fill)
 • Bijmaken van ontbrekende delen van bijvoorbeeld delen van figurines, deksenknoppen, oren en handvatten

 • Retoucheren van aangevulde delen (zowel met de hand als met airbrush)
 • Opnieuw aanbrengen van vergulding

 • Ontzouten van tegels
 • Tegels op nieuwe achtergrond plaatsen

 

Ethiek

Bij alle behandelingen wordt de zogenaamde ethische code van E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations) in acht genomen. Dit houdt onder andere in dat er altijd volgens de laatste stand van wetenschap wordt gewerkt; dat de producten die gebruikt worden bij de restauratie van hoge kwaliteit (stabiel in de tijd) zijn; en dat de behandelingen zo veel als mogelijk reversibel zijn. Reversibiliteit wil zeggen dat de behandelingen altijd ongedaan kunnen worden gemaakt. De marktwaarde van het object heeft geen invloed op de behandeling: elk object wordt volgens de hoogste maatstaven behandeld. Elke behandeling wordt in beeld en tekst vastgelegd, dit verslag wordt door mij bewaard. Tegen een meerprijs kunt u een digitale kopie hiervan krijgen.